Työnohjausta ryhmille ja yksilöllisesti

Hämeessä sekä verkossa ympäri Suomen

Työnohjaus on oppimisprosessi, jota voidaan hyödyntää monissa tilanteissa vahvistamaan hyvinvointia, ammatillisuutta sekä työyhteisön orientoitumista työhön. Se voi tarkoittaa mm. ravitsevan ilmapiirin ja jaksamisen tukemista, ammatillisten valmiuksien ja työn kehittämistä tai työyhteisössä ilmenevien solmujen tai kriisien käsittelyä.

Työntekijä on sekä oman itsensä että työnsä paras asiantuntija. Organisaation ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan aktivoida myönteinen kehitys ja muutosvoima, hyödyntämällä työntekijöiden omaa asiantuntijuutta ja ammattitaitoa. Työnohjaajan tehtävä on vuorovaikutuksen ja työmenetelmien keinoin auttaa löytämään haasteiden ydin, havaitsemaan mahdollisuudet ja motivoida tarttumaan niihin.

Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Se voi tarpeen mukaan olla toimintakykyä tukevaa, tutkiskelevaa pysähtymistä työn ilmiöiden äärelle tai suorituskyvyn haastamista kohti uusia toimintatapoja ja tavoitteita. Työnohjaus sopii täsmätilanteisiin lyhytkestoisena coachauksena, pidempikestoisena tukena laajempiin kehitys- ja muutostarpeisiin tai tarvittaessa toteutettavina tapaamisina.

Erityisiä mielenkiinnon kohteitani työnohjaajana ovat psykologisen turvallisuuden vahvistaminen sekä vastuullisuuden teemat. Näiden vahvistaminen on työyhteisölle monin tavoin arvokasta. Lue lisää...

Ajattelen että työnohjauksesta hyötyy jokainen, riippumatta alasta, ammatista ja asemasta. Työnohjauksessa on monia mahdollisuuksia myös yksityishenkilölle tai yksinyrittäjälle. Lue lisää...

Lue asiakaskokemuksia työnohjauksesta...

Yrittäjien palautumis- ja voimavarateemainen työnohjausryhmä Hauholla - lue lisää!

Työnohjauksen hinnat yksityishenkilöille (sis. alv)

YKSITYISHENKILÖT
Etätapaaminen
(verkko)
Lähitapaaminen
(Hauho)
Lähitapaaminen
luontoympäristössä
(Aulanko)
Tutustumiskäynti 30 - 45 min veloituksetta veloituksetta -
45 minuuttia 65 € - -
60 minuuttia 85 € 85 € 110 €
90 minuuttia - 110 € 135 €

Työnohjauksen hinnat yrityksille (sis. alv)

YRITYKSET
Etätapaaminen
(verkko)
Lähitapaaminen
(Hauho)
Lähitapaaminen
(Hämeenlinna)
Tutustumiskäynti 30 - 45 min veloituksetta veloituksetta veloituksetta
Yksilötyönohjaus, 45 min. 125 € 125 € 165 €
Yksilötyönohjaus, 60 min. 150 € 150 € 190 €
Yksilötyöohjaus, 90 min. - 190 € 230 €
Pienryhmän työnohjaus (2 - 4 hlö), 90 min. - 230 € 280 €
Ryhmätyönohjaus (5 - 8 hlö), 90 - 120 min. - 280 € 330 €

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Lähitapaamisten hinnat Hämeenlinnassa sisältävät matkakulut. Hämeenlinnan ulkopuolelle matkustettaessa matkakuluista sovitaan erikseen.

Ryhmätyönohjaukset toteutetaan asiakkaan tiloissa, muussa asiakkaan kanssa sovitussa paikassa tai luontokohteessa. Yksilötyönohjaus on mahdollista myös verkossa tai vastaanottotilassani Hauholla.

Elina Lilja
työnohjaaja STOry & lyhytterapeutti

suuntana ratkaisut, voimavarat ja ammatillinen itsetuntemus

Puh. 040-503 3154
mielenliekki@gmail.com

Vastaanottotilani löydät Hauhon kylältä. Palvelu pelaa joustavasti myös verkossa, asiakkaan tiloissa sekä luovasti luontoympäristössä.

Työnohjaajasi Hauholla ja Hämeenlinnan seudulla

Melko tuoreena työnohjaajana löydän vahvuuteni sellaisista työelämän ilmiöistä, joiden parissa olen työskennellyt pitkään jo aiemmin. Minua inspiroi erityisesti jumiutuneiden tilanteiden avaaminen, ravitsevan ilmapiirin vahvistaminen, jaksamisen tukeminen sekä motivaation vahvistaminen.

Liputan sosiaalista vastuullisuutta ja kestävää ihmisyyttä myös työelämässä. Siihen liittyvät mm. riittävyyden kokemus, yhteinen ymmärrys ja arvostus sekä selkeät, kohtuulliset tavoitteet. Palautumisen ja jaksamisen tukeminen sekä tunnetaitojen ja itsetuntemuksen vahvistaminen ovat osa ammattitaitoani, näitä teemoja käsitellään usein myös työnohjauksissa. Olen valmistunut luontopainotteisesta työnohjaajakoulutuksesta, joten luonto kulkee helposti mukana mieli- ja kielikuvissa myös toteutettaessa työnohjausta sisätiloissa.

Työnohjaajana hyödynnän kokonaisvaltaisesti myös muita osaamisalueitani, mm. ratkaisukeskeistä valmennus- ja lyhytterapiaosaamista, luontohyvinvoinnin ja palautumisen asiantuntijuuttani sekä pitkän linjan polkuani henkilöstötehtävissä. Mukana kulkee parikymmenvuotinen kokemus kaupan alan hr- ja palkanlaskentatehtävistä sekä it-alan projekti- ja koulutustehtävistä ohjelmistojen parissa. Yrittäjyyden ohella toimin pienimuotoisesti henkilökohtaisena avustajana.