Vastuullisuuden virrassa

Vastuullisuus on kuin jatkuva virta, jossa emme koskaan ole valmiita tai perillä. Vastuullisuus on monin eri tavoin sisäänkirjoitettu omaan arkeeni. Siksi se on vakaana pohjana myös yritystoiminnassani. Pienilläkin teoilla, valinnoilla ja muutoksilla on vaikutusta.

Hyvä kiertämään

Perinteisen luonnonvarojen uusiokäyttöön tähtäävän kiertotalouden lisäksi hyvän kierrättäminen tarkoittaa meille vaikkapa hymyn tai kannustavien sanojen laittamista kiertoon. Se tarkoittaa myös luontoympäristön tai ihmisyyden äärellä tapahtuvia oivalluksia, jotka lähtevät elämään ja vaikuttamaan asiakkaan ja edelleen hänen sidosryhmiensä arjessa. Pienistäkin puroista syntyy suuri virta.

Hyvinvointia ja arjen arvostusta vahvistavat palvelumme kumpuavat omasta arjen hyvinvoinnista sekä jatkuvasta mielenkiinnosta myös oman ihmisyyden tutkiskeluun ja kehittämiseen.

Luonnon ymmärrystä ja luontosuhdetta vahvistavat palvelumme kumpuavat omasta syvällisestä luontosuhteesta ja sen vaalimisesta omassa arjessa.

Pienetkin muutokset arkisessa ajattelussa ja toimintatavoissa alkavat ihmisestä itsestään, niin kuin veteen heitetyn kiven renkaat alkavat kivestä itsestään. Voimme kohdata toisen ihmisen vain sillä tasolla, jolla olemme kohdanneet itsemme. Laadukas ja vaikuttava palvelukin alkaa ammattilaisen omasta sydämestä ja tasapainoisesta olotilasta oman itsensä kanssa. Näin varmistamme parhaat mahdolliset olosuhteet, joissa sinun on turvallista olla ja mahdollista onnistua.

Positiivisen puolella

Vastuulliseen ja laadukkaaseen toimintatapaamme sisältyy pyrkimys haitallisten vaikutusten eli jalanjäljen minimoinnista sekä hyödyllisten vaikutusten eli kädenjäljen maksimoinnista. Tässä työssä tärkeimmät kulmakivemme ovat sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristövastuullisuus, joiden periaatteista kerromme alla tarkemmin.

Tähtäämme siihen, että palvelumme tuottavat niin asiakkaillemme, luontoympäristölle kuin itsellemmekin enemmän hyvinvointia kuin palveluiden toteuttaminen tai niihin osallistuminen kuluttaa. Vaakakupissa punnitaan monenlaisia resursseja, kuten voimavaroja, luonnonvaroja sekä ajallista ja rahallista panostusta.

Sosiaalinen vastuullisuus

Tavoitteenamme on hyvinvoinnin vahvistaminen vuorovaikutuksen avulla.

* Vastuullinen kohtaaminen alkaa läsnäolosta ja arvostuksesta.

* Asiakkaan kokemus kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta on tärkeää.

* Käytämme asiakkaan resursseja, voimavaroja ja aikaa laadukkaasti.

* Asiakkaan lähtökohdat ja tarpeet määrittelevät palvelun tavoitteet, työskentelytavat sekä etenemisen.

Ympäristövastuullisuus

Tavoitteenamme on luontosuhteen ja luonnon hyvinvointiarvojen vahvistaminen.

* Luontokokemuksilla ja -kohtaamisilla vahvistamme asiakkaan luontosuhdetta.

* Edistämme tietoisuutta lähiluontomme virkistys- ja hyvinvointiarvojen merkityksestä.

* Hankintoja ja valintoja teemme harkiten, suosien kestäviä ja hiiliviisaita ratkaisuja.

YK:n Agenda2030 -teemoista valitsemiamme vastuullisuuden kärkiteemoja ovat sosiaalisen vastuullisuuden osalta terveys ja hyvinvointi ja ympäristövastuullisuuden osalta maanpäällinen elämä.

Tutustu tarkemmin Agenda2030 -teemoihin ja valitse omat kärkesi, osoitteessa: https://kestavakehitys.fi/agenda-2030