Ryhmä- ja yksilötyönohjausta

Hämeessä ja verkossa ympäri Suomen

Työn ja sen tekemisen paras asiantuntijuus löytyy organisaatiosta itsestään. Työnohjaajan tehtävä on vuorovaikutuksen ja työmenetelmien kautta auttaa huomaamaan työhön liittyvät mahdollisuudet ja näkökulmat sekä innostaa tarttumaan niihin.

Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Se voi tilanteen mukaan olla toimintakykyä tukevaa, tutkiskelevaa pysähtymistä työn ilmiöiden äärelle tai suorituskyvyn haastamista kohti uusia toimintatapoja ja tavoitteita. Työnohjaus sopii täsmätilanteisiin lyhytkestoisena coachauksena tai pidempikestoisena tukena laajempiin kehitys- ja muutostilanteisiin.

Kun pohdit työnohjausta yksinyrittäjänä, lue tämä...

Kohti onnistumista ja innostumista

Nopeutuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa muutos on osa jokaisen ihmisen arkea. Työelämä kysyy joustavuutta ja jatkuvaa uudistumista niin asenteissa, ajatuksissa kuin toimintatavoissakin. Keskittymiskyky ja tietoisuustaidot ovatkin muodostumassa tärkeiksi työelämätaidoiksi. Ravitseva tunneilmasto sekä työhön sitoutuneisuus ovat monen menestyvän organisaation ytimessä. Näitä voidaan rakentaa vahvistamalla luottamusta, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä kirkastamalla sisäistä motivaatiota ja työn merkityksellisyyden kokemusta.

Muuttuvien tilanteiden ja olosuhteiden virta sekä sen vaikutusten ymmärtäminen organisaation kaikilla tasoilla, on tärkeä osa yrityksen prosessia. Uusiutuvien käytäntöjen, asenteiden ja toimintatapojen toteutumiseen tarvitaan jokaisen työntekijän panosta. Työntekijä on sekä oman itsensä että työnsä paras asiantuntija. Organisaation ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan aktivoida myönteinen kehitys ja muutosvoima, hyödyntämällä työntekijöiden omaa asiantuntijuutta ja ammattitaitoa.

Voisinko työnohjaajana tukea yritystänne toteuttamaan onnistunutta ja innostunutta arkea? Työnohjaus on oivalluttava ratkaisu, olipa kyse ilmapiirin uudistamisesta, yhteisen suunnan vahvistamisesta tai perustyön käytäntöjen päivittämisestä.

Vastuullisuuden askeleita

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen näkökulmat ovat yrityksen tärkeä menestystekijä, niin ulkoisista sidosryhmien ja asiakkaiden näkökulmista kuin sisäisistä eettisen toimintakulttuurin ja sitoutuneen henkilöstön näkökulmista. Vastuullisuus näkyy mm. yrityksen arvoissa, viestinnässä, vuorovaikutuksessa sekä suhtautumisen ja toiminnan tapoina erilaisissa arjen tilanteissa. Jokaisella työntekijällä on omassa työtehtävässään mahdollisuus toteuttaa vastuullisen yrityskulttuurin käytännön tekoja ja valintoja.

Voisinko työnohjaajana auttaa vahvistamaan yrityksenne vastuullisuusaskelia, niin yrityskulttuurin, asenteiden kuin käytännön työn toimintatapojen uudistamisessa? Työnohjaus tarjoaa luonnollisen reitin kohti kestävää työelämää.

Joko aloitetaan?

Vastaanottotilani löydät Hauhon kylältä. Erityisosaamistani on työnohjauksen toteuttaminen luontoympäristössä. Palvelu pelaa joustavasti myös verkossa sekä asiakkaan tiloissa.

Elina Lilja
työnohjaaja
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Puh. 040-503 3154
mielenliekki@gmail.com

Työnohjauksen hinnat (sis. alv)

YKSILÖTYÖNOHJAUS Verkkotapaaminen Lähitapaaminen
45 minuuttia 65 € -
60 minuuttia 85 € 85 €
90 minuuttia - 110 €
RYHMÄTYÖNOHJAUS 2 - 4 hlö 5 - 8 hlö
90 minuuttia 120 € 180 €
120 minuuttia 150 € 240 €

Hintoihin lisätään matkakulut Hauholta kohteeseen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Ryhmätyönohjaukset toteutetaan asiakkaan tiloissa, muussa asiakkaan varaamassa paikassa tai luontokohteessa. Yksilötyönohjaus on mahdollista myös verkossa tai vastaanottotilassani Hauholla.

Ryhmätyönohjauksien osalta hinnat ovat harjoittelijahintoja. Opiskelen työnohjaajaksi (2022 - 2024) Muurlan Opiston 2-vuotisessa STOry:n hyväksymässä koulutuksessa. Yksilötyöskentelyn osalta toteutan työtäni ratkaisukeskeisenä ammattilaisena normaalihinnoin.

Työnohjaajasi Hauholla ja Hämeenlinnan seudulla

Aloittelevana työnohjaajana löydän vahvuuteni sellaisista työelämän ilmiöistä, joiden parissa olen työskennellyt pitkään jo aiemmin. Minua inspiroi erityisesti jumiutuneiden tilanteiden avaaminen, ravitsevan ilmapiirin vahvistaminen, jaksamisen tukeminen sekä motivaation vahvistaminen.

Liputan sosiaalista vastuullisuutta ja kestävää ihmisyyttä myös työelämässä. Siihen liittyvät mm. riittävyyden kokemus, yhteinen ymmärrys ja arvostus sekä selkeät, kohtuulliset tavoitteet. Palautumisen ja jaksamisen tukeminen sekä tunnetaitojen ja itsetuntemuksen vahvistaminen ovat osa ammattitaitoani, näitä teemoja käsitellään usein myös työnohjauksissa.

Työnohjaajana hyödynnän kokonaisvaltaisesti myös muita osaamisalueitani, mm. ratkaisukeskeistä valmennusosaamista, luontohyvinvoinnin ja palautumisen asiantuntijuuttani sekä pitkän linjan polkuani henkilöstötehtävissä. Mukana kulkee parikymmenvuotinen kokemus kaupan alan hr- ja palkanlaskentatehtävistä sekä it-alan projekti- ja koulutustehtävistä ohjelmistojen parissa. Yrittäjyyden ohella toimin pienimuotoisesti henkilökohtaisena avustajana.