Ryhmä- ja yksilötyönohjausta

Hämeessä ja verkossa ympäri Suomen

Kun puhutaan työnohjauksesta, vastaan tulee usein käsitys, että työnohjaaja tulee työpaikalle kertomaan, miten työt tulisi hoitaa. Näin ei kuitenkaan ole. Mistä työnohjauksessa oikein on kyse?

Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena esimiestyön tukemiseen tai työyhteisön kehittämiseen. Työnohjauksessa huomio kohdistuu työssä esiintyviin ilmiöihin, ongelmiin, toimintatapoihin tai kehityskohtiin. Työnohjaus tukee työntekijöiden kehittymistä ja kasvua niin ammatillisesti kuin ihmisyksilöinä, huomioiden työyhteisön arvot, tavoitteet ja suuntaviivat. Työntekijä on sekä oman itsensä että työnsä paras asiantuntija. Organisaation ulkopuolisen työnohjaajan tehtävä on auttaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja näkökulmia sekä aktivoida muutosvoima, hyödyntämällä työntekijöiden omaa asiantuntijuutta ja ammattitaitoa.

Työnohjaus voi tilanteen mukaisesti olla toimintakykyä tukevaa, tutkiskelevaa pysähtymistä työn ilmiöiden äärelle tai suorituskyvyn haastamista kohti uusia toimintatapoja ja tavoitteita. Työnohjaus sopii täsmätilanteisiin lyhytkestoisena coachauksena tai pidempikestoisena tukena laajempiin kehitys- ja muutostilanteisiin.

Kun pohdit työnohjausta yksinyrittäjänä, lue tämä...

Työnohjauksella tukea muutostilanteisiin

Nopeutuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa muutoksesta on tullut pysyvä ilmiö. Joustavuus, itseohjautuvuus sekä jatkuva oppiminen ja uudistuminen ovat muodostumassa tärkeiksi työelämätaidoiksi. Muutostarpeet saattavat nousta yrityksen omasta toiminnasta tai tulla annettuina ulkopuolelta.

Muutoksen ja sen vaikutusten ymmärtäminen sekä niihin sitoutuminen on tärkeä osa muutosprosessia organisaation kaikilla tasoilla. Uusiutuvien käytäntöjen, asenteiden ja toimintatapojen toteutumiseen tarvitaan jokaisen työntekijän panosta.

Voisinko työnohjaajana tukea yritystänne toteuttamaan muutoksia onnistuneesti ja innostuneesti? Työnohjaus on oivalluttava ratkaisu, olipa kyse ilmapiirin uudistamisesta, yhteisen suunnan vahvistamisesta tai perustyön käytäntöjen päivittämisestä.

Työnohjauksella vastuullisuusaskeleita

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen näkökulmat ovat yrityksen tärkeä menestystekijä ja ne vaikuttavat jopa rahoitusratkaisuihin. Vastuullisuus näkyy mm. yrityksen arvoissa, viestinnässä sekä jokaisen työntekijän työtehtävissä tarkoituksenmukaisina valintoina ja tekoina.

Voisinko työnohjaajana auttaa vahvistamaan yrityksenne vastuullisuusaskelia, niin hallinnossa ja johtamisessa kuin yrityskulttuurin ja käytännön työn toimintatapojen uudistamisessa? Työnohjaus tarjoaa luonnollisen reitin kohti kestävää työelämää.

Hyödynnä harjoitteluaikani

Opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi 2022 - 2024 Muurlan Opiston 2-vuotisessa STOry:n hyväksymässä koulutuksessa. Koulutukseen on sisällytetty mm. logoterapeuttinen viitekehys sekä upealla tavalla myös luontolähtöisten menetelmien käyttö työnohjauksessa.

Jos teillä on pohdittu työnohjauksen tarvetta, nyt on mahdollisuus ammentaa yritykseenne tai yhteisöönne ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen harjoittelijan oppimisen iloa ja tukea samalla ammatillista kasvuani työnohjaajuuteen. Työnohjaajana erikoistun luontoympäristössä tapahtuvaan työnohjaukseen, minkä lisäksi toimin etänä, työtilassani Hauholla sekä yrityksen omissa tiloissa.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin pohditaan yhdessä seuraavia askeleita!

Ota seuraava askel

Elina Lilja
työnohjaajaharjoittelija
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Puh. 040-503 3154
mielenliekki@gmail.com

Yksilötyönohjaus 60 € + alv (60 min.)

Ryhmätyönohjaus 90 € + alv (90 min), pienryhmä max. 4 hlö

Hintoihin lisätään matkakulut sopimuksen mukaan.

Työnohjaajasi Hauholla ja Hämeenlinnan seudulla

Aloittelevana työnohjaajana löydän vahvuuteni sellaisista työelämän ilmiöistä, joiden parissa työskentelen ammatillisesti jo nyt. Minua inspiroi erityisesti jumiutuneiden tilanteiden avaaminen, ravitsevan ilmapiirin vahvistaminen, jaksamisen tukeminen sekä motivaation vahvistaminen. Luontomatkailun ammattilaisena sekä luonto-hyvinvoinnin asiantuntijana vihreät arvot, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat lähellä sydäntä.

Liputan henkisesti kestävää arkea ja inhimillisyyttä myös työelämässä, johon kuuluvat mm. riittävyyden kokemus, yhteinen ymmärrys ja arvostus sekä selkeät, kohtuulliset tavoitteet. Palautumisen ja jaksamisen tukeminen sekä tunnetaitojen ja itsetuntemuksen vahvistaminen ovat osa ammattitaitoani, näitä hyödynnän myös työnohjauksissa.

Työnohjaajana pääsen hyödyntämään kokonaisvaltaisesti myös muita osaamisalueitani, mm. ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, Metsämieli-kouluttajuutta sekä mindfulness- ja rentoutusohjaajan taitoja. Mukana kulkee myös aikaisempi parikymmenvuotinen kokemus kaupan alan hr- ja taloushallinnon tehtävistä sekä it-alan projekti- ja koulutustehtävistä. Yrittäjyyden ohella toimin pienimuotoisesti henkilökohtaisena avustajana.