Ryhmä- ja yksilötyönohjausta

Hämeessä ja verkossa ympäri Suomen

Kun puhutaan työnohjauksesta, vastaan tulee usein käsitys, että työnohjaaja tulee työpaikalle kertomaan, miten työt tulisi hoitaa. Näin ei kuitenkaan ole. Mistä työnohjauksessa oikein on kyse?

Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena esimiestyön tukemiseen tai työyhteisön kehittämiseen. Työnohjauksessa huomio kohdistuu työssä esiintyviin ilmiöihin, ongelmiin, toimintatapoihin tai kehityskohtiin. Työnohjaus tukee työntekijöiden kehittymistä ja kasvua niin ammatillisesti kuin ihmisyksilöinä, huomioiden työyhteisön arvot, tavoitteet ja suuntaviivat. Työntekijä on sekä oman itsensä että työnsä paras asiantuntija. Organisaation ulkopuolisen työnohjaajan tehtävä on auttaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja näkökulmia sekä aktivoida muutosvoima, hyödyntämällä työntekijöiden omaa asiantuntijuutta ja ammattitaitoa.

Työnohjaus voi tilanteen mukaisesti olla toimintakykyä tukevaa, tutkiskelevaa pysähtymistä työn ilmiöiden äärelle tai suorituskyvyn haastamista kohti uusia toimintatapoja ja tavoitteita. Työnohjaus sopii täsmätilanteisiin lyhytkestoisena coachauksena tai pidempikestoisena tukena laajempiin kehitys- ja muutostilanteisiin.

Kun pohdit työnohjausta yksinyrittäjänä, lue tämä...

Onnistumista ja innostumista työarkeen

Nopeutuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa muutoksesta on tullut pysyvä ilmiö. Muutostarpeet saattavat nousta yrityksen omasta toiminnasta tai tulla annettuina ulkopuolelta. Joustavuus, keskittymiskyky sekä jatkuva oppiminen ja uudistuminen ovat siten muodostumassa tärkeiksi työelämätaidoiksi. Hyvä tunneilmasto sekä työhön sitoutuneisuus ovat monen menestyvän organisaation ytimessä. Näitä voidaan rakentaa vahvistamalla vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä kirkastamalla sisäistä motivaatiota ja työn merkityksellisyyden kokemusta.

Olipa edessä pieni tai suuri muutos, on sen vaikutusten ymmärtäminen sekä asiaan sitoutuminen tärkeä osa muutosprosessia organisaation kaikilla tasoilla. Uusiutuvien käytäntöjen, asenteiden ja toimintatapojen toteutumiseen tarvitaan jokaisen työntekijän panosta sekä kykyä itsensä ohjaamiseen yhteisten tavoitteiden suuntaan.

Voisinko työnohjaajana tukea yritystänne toteuttamaan muutoksia onnistuneesti ja innostuneesti? Työnohjaus on oivalluttava ratkaisu, olipa kyse ilmapiirin uudistamisesta, yhteisen suunnan vahvistamisesta tai perustyön käytäntöjen päivittämisestä.

Työnohjauksella vastuullisuusaskeleita

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen näkökulmat ovat yrityksen tärkeä menestystekijä ja ne vaikuttavat jopa rahoitusratkaisuihin. Vastuullisuus näkyy mm. yrityksen arvoissa, viestinnässä sekä jokaisen työntekijän työtehtävissä tarkoituksenmukaisina valintoina ja tekoina.

Voisinko työnohjaajana auttaa vahvistamaan yrityksenne vastuullisuusaskelia, niin hallinnossa ja johtamisessa kuin yrityskulttuurin ja käytännön työn toimintatapojen uudistamisessa? Työnohjaus tarjoaa luonnollisen reitin kohti kestävää työelämää.

Hyödynnä harjoitteluaikani

Opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi 2022 - 2024 Muurlan Opiston 2-vuotisessa STOry:n hyväksymässä koulutuksessa.

Jos teillä on pohdittu työnohjauksen tarvetta, nyt on mahdollisuus ammentaa yritykseenne tai yhteisöönne ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen työnohjaajaharjoittelijan oppimisen iloa ja tukea samalla ammatillista kasvuani. Ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina, palautumisen ja luontohyvinvoinnin ammattilaisena sekä pitkän linjan henkilöstöosaajana minulla on monipuoliset eväät toteuttaa työnohjausta jo opintojen aikana.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin pohditaan yhdessä seuraavia askeleita!

Ota seuraava askel

Vastaanottotilani löydät Hauhon kylältä. Palvelen myös verkossa sekä asiakasyritysten tiloissa. Työnohjaajana olen erikoistunut luontoympäristössä toteutettavaan työnohjaukseen.

Elina Lilja
työnohjaajaharjoittelija
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Puh. 040-503 3154
mielenliekki@gmail.com

Työnohjauksen harjoittelijahinnat

  • Yksinyrittäjän / yksityishenkilön työnohjaus 60 min. / 65 € (sis. alv)
  • Yksilötyönohjaus 60 min. / 60 € + alv
  • Pienryhmän (max. 4 hlö) työnohjaus 90 min. / 90 € + alv
  • Ryhmätyönohjaus (max. 8 hlö) 90 min. / 120 € + alv

Hintoihin lisätään matkakulut sopimuksen mukaan.

Työnohjaajasi Hauholla ja Hämeenlinnan seudulla

Aloittelevana työnohjaajana löydän vahvuuteni sellaisista työelämän ilmiöistä, joiden parissa olen työskennellyt pitkään jo aiemmin. Minua inspiroi erityisesti jumiutuneiden tilanteiden avaaminen, ravitsevan ilmapiirin vahvistaminen, jaksamisen tukeminen sekä motivaation vahvistaminen. Luontomatkailun ammattilaisena sekä luonto-hyvinvoinnin asiantuntijana vihreät arvot, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat lähellä sydäntä.

Liputan henkisesti kestävää arkea ja inhimillisyyttä myös työelämässä, johon kuuluvat mm. riittävyyden kokemus, yhteinen ymmärrys ja arvostus sekä selkeät, kohtuulliset tavoitteet. Palautumisen ja jaksamisen tukeminen sekä tunnetaitojen ja itsetuntemuksen vahvistaminen ovat osa ammattitaitoani, näitä hyödynnän myös työnohjauksissa.

Työnohjaajana pääsen hyödyntämään kokonaisvaltaisesti myös muita osaamisalueitani, mm. ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, Metsämieli-kouluttajuutta sekä mindfulness- ja rentoutusohjaajan taitoja. Mukana kulkee myös aikaisempi parikymmenvuotinen kokemus kaupan alan hr- ja taloushallinnon tehtävistä sekä it-alan projekti- ja koulutustehtävistä. Yrittäjyyden ohella toimin pienimuotoisesti henkilökohtaisena avustajana.