Varaus- ja peruutusehdot

Metsämieli-koulutukset

Mielen liekki noudattaa kaikille avointen Metsämieli-koulutusten järjestämisessä seuraavia varaus- ja peruutusehtoja.

Ilmoittautuminen

Metsämieli-koulutuksiin voi ilmoittautua vain täysi-ikäinen henkilö. Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella verkkosivujen kautta. Ilmoittautuminen on sitova.

Vetäjä- ja ohjaajakoulutuksiin liittyy pääsyvaatimuksia, joiden täyttyminen todennetaan lomakkeelle täydennetyn hakemustekstin perusteella.

Ilmoittautumisesta asiakas saa vahvistuksen sähköpostitse kolmen arkipäivän kuluessa.

Maksaminen

Metsämieli-koulutuksista lähetetään etukäteen lasku ensisijaisesti sähköpostitse tai pyydettäessä verkkolaskuna. Laskulla veloitetaan myös mahdolliset koulutuspäivien ruokatarjoilut. Laskun maksuaika on 14 päivää, kuitenkin siten että laskun tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkamista.

Mielen liekillä on oikeus peruuttaa osallistuminen, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Peruuttaminen

Koulutuksiin ilmoittautumiset ovat sitovia. Jos koulutukseen osallistuminen perutaan tai osallistumispäivää muutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista, on osallistujalla velvollisuus maksaa 50 % koulutuksen hinnasta sekä mahdolliset maksulliset ruokailut täysimääräisesti.

Ilmoittautuneella on oikeus lähettää tilalleen toinen henkilö, jos hän on itse estynyt saapumaan koulutukseen. Tällöin myös tilalle lähetetyn henkilön tulee täyttää koulutuksen mahdolliset pääsyvaatimukset.

Koulutuksen alettua järjestäjä ei ole velvollinen hyvittämään maksetun kurssin käyttämättä jättämistä tai keskeyttämistä.

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koulutus Force majeure -tilanteissa sekä mikäli 21 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista ilmoittautuneita on alle minimi-ryhmäkoon. Minimi-ryhmäkoko on peruskursseilla 4 henkilöä, vetäjä- ja ohjaajakoulutuksissa 8 henkilöä. Matka-, majoitus- tai muita välillisiä kuluja ei peruutustilanteessa korvata.

Verkkokoulutuksiin osallistuminen

Metsämieli-peruskurssin luento-osuudet toteutetaan helppokäyttöisellä Whereby-etäyhteydellä. Kurssin muu aineisto sijaitsee Extranet-palvelussa, jonka käyttöön asiakas saa käyttäjätunnuksen. Kaikki aineisto on käytettävissä nettiyhteyden kautta joko tietokoneella tai mobiililaitteilla. Asiakas saa sähköpostiin tarvittavat toimintaohjeet sekä linkin kuvallisiin Whereby-käyttöohjeisiin.

Mielen liekki ei vastaa asiakkaan mobiililaitteen käyttöön tai asetuksiin liittyvistä epäselvyyksistä tai nettiyhteyden ongelmista aiheutuvista haitoista.