Mikä ihmeen työnohjaus?

Työnohjauksesta hyötyy jokainen -
riippumatta alasta, ammatista ja asemasta.

Kun puhutaan työnohjauksesta, monen mielessä nousee vastustus:

"Tuleeko joku neuvomaan, miten minun pitäisi tehdä työni?
Olenko huono tai riittämätön, jos tarvitsen työnohjaajan apua?"

Tästä ei ole kysymys. Sen sijaan uskallan sanoa, että jokainen työtä tekevä hyötyy työnohjauksesta. Alta löydät vinkkejä työnohjauksen moniin mahdollisuuksiin. Löydä oma kehittymiskohteesi ja aloita työnohjaus!

Työnohjaukseen voit tulla itse maksaen omien ammatillisten tavoitteidesi kanssa tai työnantajan maksamana, jolloin työnantajan kanssa tehtävä työnohjaussopimus määrittelee työskentelyn raamit.

Elina Lilja
työnohjaaja & lyhytterapeutti

suuntana ratkaisut, voimavarat ja itsetuntemus

puh. 040-503 3154
mielenliekki@gmail.com

Vahvista motivaatiotasi

Kun löydät työllesi merkityksen, jokainen päivä voi tuntua arvokkaalta.

Sillä on väliä, millaisissa energioissa työpäivää viettää. Kun motivaatio on kohdallaan, useimmat tehtävät tuntuvat kutsuvilta ja niiden tekeminen on sujuvaa. Työn tarjoamat haasteet tuntuvat innostavilta, eivätkä pienet vastoinkäymisetkään jää harmittamaan. Kun työ tuntuu mielekkäältä ja tärkeältä, on töihin kiva lähteä ja päivät kuluvat nopeasti.

Oma sisäinen maailma heijastuu aina jollakin tavalla työhön, työkavereihin sekä ajattelu- ja toimintatapoihin. Työnohjauksessa voidaan kirkastaa työhön liittyviä arvoja sekä työn merkitystä. Se sytyttää sisäisen motivaation ja vahvistaa myös ammatillista omanarvon tuntoa.

Opi ja oivalla onnistumisista

Vahvista onnistumisen taitoasi havaitsemalla onnistumiset ja tunnistamalla onnistumisten aineksia.

Onnistuminen tuntuu mahtavalta! Olo on tyytyväinen ja hymy on herkässä. Onnistumisen jälkeen on helppo motivoitua ja tarttua myös uusiin juttuihin. Onnistumiset jäävät usein arkisten rutiinien ja erilaisten "tulipalojen sammuttelujen" jalkoihin.

Työnohjauksessa voidaan pysähtyä onnistumisten äärelle ja opetella havaitsemaan arkisia onnistumisia. Onnistumisiin tutustuessasi harjaannut tunnistamaan onnistumisten rakennusaineita, niitä asioita, kykyjä ja olosuhteita, jotka mahdollistavat onnistumiset. Onnistuminen on taito, jota voit vahvistaa. Työnohjauksessa luotu onnistumiskulttuuri tukee ammatillista menestystäsi.

Muuta mokat mahdollisuuksiksi

Opi hyödyntämään epäonnistumiset oppina ja oivalluksina tuleviin onnistumisiin.

Epäonnistumisen hetki voi tuntua musertavalta. Aikaa ja rahaa on saattanut mennä hukkaan. Epävarmuus ja syyllisyys saattavat kaihertaa mieltä ja on vaikeaa siirtyä tapahtuneesta eteenpäin.

Työnohjauksessa voidaan purkaa epäonnistumisen tuottamia tunteita ja tuulettaa ajatuksia, jotta asiasta on helpompi päästää irti ja suunnata eteenpäin. Tapahtunutta voidaan tutkia myös uusista näkökulmista, jolloin usein löydetään hyvin sujuneita osa-alueita ja jopa hyötyjä. Harva epäonnistunut asia on ihan kokonaan epäonnistunut. Mokien analysointi tarjoaa tärkeää oppia ja oivalluksia ammatilliseen kasvuun.

Tee tilaa työssä menestymiselle

Uudista ajatuksia ja rajoittavia uskomuksia, jotka voivat olla esteenä työhyvinvoinnille ja työssä menestymiselle.

Vahva itsekriittisyys ja epäonnistumisen pelko voivat olla esteenä haastavampien tehtävien vastaanottamiselle. Sisäinen kriitikkosi voi epäillä osaamistasi ja kykyjäsi, niin ettet uskalla edes haaveilla urakehityksestä. Saatat huomaamattasi vetää perässäsi työhistorian varrelta kerättyä kivirekeä, jolloin aiemmat huonot kokemukset ja epäonnistumiset tuntuvat seuraavaan sinua uuteenkin työpaikkaan.

Työnohjauksessa voidaan tutkia ja vahvistaa ammatillista itsetuntoa. Kun ammatillinen itsetunto vahvistuu, osaat suhtautua realistisemmin osaamiseesi ja vahvuuksiisi. Aiempien kuormittamaan jääneiden kokemusten käsittely lisää ymmärrystä ja auttaa muuttamaan mahdottomalta tuntuvat asiat ammatilliseksi uteliaisuudeksi ja uusiksi mahdollisuuksiksi. Mukavuusalueen laajetessa näet tilanteita uusin silmin ja haasteet voivat tuntua jopa houkuttelevilta.

Kasvata muutosjoustavuuttasi

Pysy mukana työelämän muutoksessa haastamalla ja kehittämällä ajatteluasi sekä toimintamallejasi.

Nopeutuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa myös työ on jatkuvassa muutoksessa. Työelämä vaatii jatkuvaa oppimista ja muuttumista. Muuttuvien tilanteiden ja olosuhteiden virta voi tuntua raastavalta selviytymiseltä ja lisätä turvattomuuden tunnetta. Uusiutuvien käytäntöjen, asenteiden ja toimintatapojen toteutumiseen tarvitaan jokaisen työntekijän panosta.

Työnohjaajan avulla voit harjoittaa aivojasi uudenlaiseen ajatteluun ja havainnoida tietoisemmin omia tapojasi reagoida ja toimia. Työnohjaus voi vahvistaa omaa resilienssiäsi ja pystyvyyden tunnettasi. Joustavuus ja kykysi luottaa vahvistuvat. Pelkän selviytymisen sijaan voit työssä erottua eduksesi myönteisillä muutosvoimillasi.

Laske stressitasoasi

Tutkimalla työtä ja sen vaatimuksia uusista näkökulmista, voit vahvistaa kokemustasi työn hallinnasta.

Kiireen tunne johtaa helposti multitaskaamiseen ja sähläämiseen. Ajatukset harhailevat ja virheiden määrä kasvaa. On vaikeaa keskittyä tehtäviin ja työhön tarvittava aika venyy. Työ tuntuu hallitsemattomalta saaden epäilemään omia kykyjä ja ammattitaitoa. Tästä voi aiheutua toivottomuuden tunnetta ja kyynistymistä.

Työnohjaajan avulla voit tutkia työtäsi ja sen vaatimuksia uusista näkökulmista. Perustehtäväsi kirkastuu, erilaiset työvaiheet täsmentyvät ja ylimääräinen touhuilu karsiutuu. Voit tarttua työhösi luottavaisin ja levollisin mielin - sinulla on homma hallinnassa!

Valjasta tunteet käyttövoimaksi

Kun opit ymmärtämään työhön liittyviä tunteita ja vahvistamaan ravitsevaa tunneilmastoa, sinun on helpompi kukoistaa!

Jokaisella on välillä huonoja päiviä: Työnteko on väkisin puurtamista, pomolle ei tunnu riittävän mikään ja työkaverin kanssa tulee sanomista. Miten samana päivänä eteesi osuu vielä hankalimmat asiakkaat? Kiukun puuskassa saat aikaiseksi sen mitä piti, jotta sait tehtyä sen mitä piti. Välejä ehtii selvitellä myöhemminkin.

Meillä on erityinen tartuntapinta erilaisiin kielteisiin tunteisiin. Ne kertovat uhkista, joihin reagoiminen on ollut tärkeää selvitäksemme hengissä. Tutkimukset kertovat, että myllerrämme negatiivisissa tunteissa jopa viisinkertaisen ajan verrattuna ravitseviin, myönteisiin tunteisiin. Kun keskitymme uhkiin, havaitsemme lisää uhkia. "Uhkatutkan" jäädessä päälle olemme jatkuvassa suojavalmiudessa, mikä kapeuttaa ajattelu- ja toimintamallejamme.

Tunteet vaikuttavat kaikkeen mitä teemme, vaikka emme niiden läsnäoloa aina tiedosta. Tunteet ovat mukana mm. kaikessa vuorovaikutuksessa sekä valintojen ja päätösten teossa. Myös työ itsessään herättää meissä monenlaisia tunteita, toisinaan ristiriitaisiakin.

Työnohjaajan avulla voidaan purkaa työn aiheuttamaa tunnekuormaa. Kun haastavat tunteet ja tilanteet on käsitelty, ravitseville tunteille tulee tilaa. Työnohjauksessa voidaan opetella havainnoimaan ja ymmärtämään tunteiden merkitystä työssä sekä muuntamaan tunne-energiaa myönteisempään suuntaan. Myönteisten tunteiden virta laajentaa ajattelukykyä ja pystyvyyden kokemusta, avaa uusia mahdollisuuksia sekä vahvistaa myötätuntoisuutta. Hyvä flow näkyy ja tuntuu niin työn jäljessä kuin omassa kehossasi ja mielessäsi - olet liekeissä!

Aseta ja toteuta tavoitteitasi

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja rajojen asettaminen vievät vahvasti kohti päämäärää.

Useimmilla meistä on ammatillisia unelmia esimerkiksi uralla etenemisestä tai haastavammista työtehtävistä. Jokin saattaa jumittaa meitä kuitenkin paikallaan. Ehkä odotat, että hiljainen osaamisesi huomataan, jolloin kollegat saattavat edetä uralla jättäen sinut varjoonsa. Ehkä et uskalla asettaa rimaa ylemmäs, peläten putoamista. Ehkä olet onnistunut asettamaan riman ylös, mutta kompastunut liian suuriin askelmiin. Tai oletko ehkä sanonut liian monelle asialle "kyllä" ja huomannut, että rimaa olisi tarve laskea?

Työnohjauksessa voit opetella tunnistamaan ja hyödyntämään ammatillisia vahvuuksiasi. Myös terveiden, itseäsi arvostavien rajojen ylläpitäminen on tärkeä työelämätaito, jota voidaan vahvistaa työnohjaajan avulla. Voit oppia taitavaa tavoitetyöskentelyä ja sopivan kokoisten askelten ja työvaiheiden toteuttamista, suunnitelmallisuutta sekä lempeää sisua. Tärkeitä oppeja matkan varrella voivat olla myös riittävyyden vahvistaminen, kyky sietää keskeneräisyyttä sekä vastoinkäymisten kohtaamisen taito. Unelmat voivat oikeasti olla kättesi ulottuvilla!

Ryhdy paremmaksi itsesi johtajaksi

Oppimalla ja ymmärtämällä työsi kokonaisuutta voit kantaa viisaasti vastuuta työstäsi.

Varsinkin silloin, kun töissä on tiukka tilanne, kiirettä pukkaa ja voimavarat ovat vähissä, saattaa tulla kiusaus laittaa laput silmille ja keskittyä tiukasti pitämään omat pallot ilmassa - muut pitäköön huolen omistaan. Voi olla houkuttelevaa ulkoistaa ongelma arvostelemalla esihenkilöitä tai johtajia, joiden tehtävä olisi organisoida ja jakaa työt niin, että kaikkien arki olisi sujuvaa ja töissä olisi helppoa ja kivaa. Samalla voi itse välttyä kantamasta vastuuta.

Jokainen meistä on oman työnsä ja ammatillisuutensa paras asiantuntija. Työarjessa ohjaamme itseämme, tapaamme toimia sekä työn tuloksia kohti työyhteisön ja organisaation yhteistä suuntaa. Niinpä myös johtaminen kuuluu lopulta meille jokaiselle. Kun tulemme paremmiksi itsemme johtajiksi, pärjäämme paremmin myös yhteisohjautuvuudessa, jota nykyinen työelämä yhä vahvemmin edellyttää.

Työnohjauksessa voidaan vahvistaa ymmärrystä oman perustehtävän lisäksi tiimin, työyhteisön ja organisaation raameista. Kun oivallus yhteisestä suunnasta terävöityy, voit oppia kantamaan viisaasti vastuuta työstäsi, huomioiden myös asiakkaan jota varten työtä tehdään sekä ympäröivän yhteiskunnan vaikutuksen. Työnohjaaja tukee ohjattavien omaa johtajuutta ja vastuun kantamista työstä. Kun työpaikalla puhalletaan vahvasti yhteiseen hiileen, myös puolustusmekanismeina usein toimivat välinpitämättömyys ja vastuuttomuus voivat väistyä, luoden tilaa luottamukselle, avoimuudelle, arvostukselle ja avuliaisuudelle. Näillä eväillä voimme jokainen sekä yksilöinä että yhdessä porskuttaa kohti antoisaa työarkea!