Ryhmä- ja yksilötyönohjausta

Hämeessä ja verkossa ympäri Suomen

Kun puhutaan työnohjauksesta, on yleinen käsitys, että työnohjaaja tulee työpaikalle kertomaan, miten työt tulisi hoitaa. Näin ei kuitenkaan ole. Mistä työnohjauksessa oikein on kyse?

Työnohjausta voidaan käyttää esimiestyön tukemiseen tai työyhteisön kehittämiseen. Työnohjaus tukee työntekijöiden kehittymistä ja kasvua niin ammatillisesti kuin ihmisyksilöinä, huomioiden työyhteisön tavoitteet ja suuntaviivat.

Koen että työnohjauksella voidaan vahvistaa työyhteisön luottamusta ja vuorovaikutusta ja sitä kautta vaikuttaa paljon työpaikan ilmapiiriin, asenteisiin ja yhteisen suunnan vahvistumiseen. Työnohjauksessa voidaan päivittää työn tekemisen käytäntöjä ja selkeyttää toimintatapoja työpaikalla, vahvistaa sisäistä motivaatiota ja työn tarkoitusta. Prosessi voi ikään kuin kirkastaa työn ikkunaa, jolloin perustyön tekeminen vahvistuu ja tekemisen meiningin myötä työn äärellä viihdytään paremmin niin yksilöinä kuin yhdessä.

Työnohjauksessa lisätään yhteistä ymmärrystä työstä, uudistetaan näkökulmia ja löydetään uusia mahdollisuuksia. Asiakas on oman itsensä sekä työnsä paras asiantuntija. Organisaation ulkopuolisen työnohjaajan tehtävä on havaita potentiaali ja aktivoida muutosvoima, hyödyntämällä työntekijöiden omaa asiantuntijuutta ja ammattitaitoa.

Hyödynnä harjoitteluaikani

Opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi 2022 - 2024 Muurlan Opiston 2-vuotisessa STOry:n hyväksymässä koulutuksessa. Koulutukseen on sisällytetty mm. logoterapeuttinen viitekehys sekä upealla tavalla myös luontolähtöisten menetelmien käyttö työnohjauksessa.

Jos teillä on pohdittu työnohjauksen tarvetta, nyt on mahdollisuus ammentaa yritykseenne tai yhteisöönne ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen harjoittelijan oppimisen iloa ja tukea samalla ammatillista kasvuani työnohjaajuuteen.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin pohditaan yhdessä seuraavia askeleita!

Elina Lilja
työnohjaajaharjoittelija
Puh. 040-503 3154
mielenliekki@gmail.com

Harjoittelijahinnat työnohjauksille:

  • yksilöohjaus 50 €/kerta + alv
  • pienryhmäohjaus 80 €/kerta + alv

Hintoihin lisätään matkakulut sopimuksen mukaan.

Työnohjaajasi Hauholla ja Hämeenlinnan seudulla

Aloittelevana työnohjaajana löydän vahvuuteni sellaisista työelämän ilmiöistä, joiden parissa työskentelen ammatillisesti jo nyt. Minua inspiroi erityisesti jumiutuneiden tilanteiden avaaminen, ravitsevan ilmapiirin vahvistaminen, jaksamisen tukeminen sekä motivaation vahvistaminen. Liputan henkisesti kestävää arkea ja inhimillisyyttä työelämässä, johon kuuluvat mm. riittävyyden kokemus, yhteinen ymmärrys ja arvostus sekä selkeät, kohtuulliset tavoitteet. Palautumisen ja jaksamisen tukeminen sekä tunnetaitojen ja itsetuntemuksen vahvistaminen ovat osa ammattitaitoani, näitä hyödynnän myös työnohjauksissa.

Työnohjaajana pääsen hyödyntämään kokonaisvaltaisesti myös muita osaamisalueitani, mm. ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, Metsämieli-kouluttajuutta sekä mindfulness- ja rentoutusohjaajan taitoja. Mukana kulkee myös aikaisempi parikymmenvuotinen kokemus kaupan alan hr- ja taloushallinnon tehtävistä sekä it-alan projekti- ja koulutustehtävistä. Yrittäjyyden ohella toimin pienimuotoisesti henkilökohtaisena avustajana.